มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano)

มหาวิหารแห่งมิลาน

มหาวิหารแห่งมิลาน หรือเรียกว่า ดูโอโม่ (Duomo) ตั้งอยู่ที่จตุรัสกลางเมืองมิลาน โบสถ์แห่งนี้ เป็นศิลปะสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่สวยงาม และใหญ่เป็น อันดับ 3 ของ โลก รองจากวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ แห่งนครวาติกันในกรุงโรม และ วิหารเซบียา แห่งสเปน มหาวิหารแห่งนี้เริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1386 ในสมัย พระอัครสังฆราชอันโตนิโอ ดาซาลุซโซ ( Antonio da Saluzzo ) โดย จิอาน กาเลอั๊ชโช่ วิสคอนติ แห่งตระกูลวิสคอนติ เพราะตอนนั้น มิลานเป็นดินแดนในปกครองของตระกูลวิสคอนติ (Visconti) เพื่อถวายแด่แม่พระเพื่อขอให้ทรงประทานบุตรชายของตนให้เป็นทายาทสืบทอดตระกูลวิสคอนติต่อไป โดยมีซิโมเน ดา ออร์เซนีโก ( Simone da Orsenigo ) ซึ่งเป็นผู้คุมการก่อสร้างคนแรก แต่กว่าจะแล้วเสร็จต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย ทั้งปัญหาหารเมือง บัญหาทางการเงิน แต่ก็ได้มีการก่อสร้างมายาวต่อเนื่องยาวนาย ปรับเปลี่ยนแบบและรายละเอียดไปตามผู้คุมงานก่อสร้าง
และงบประมาณ จนกระทั้งมาแล้วเสร็จสมบูรณ์ ในวันที่ 6 มกราคม 1965 ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างยาวนานถึง579 ปี เปลี่ยนคนก่อสร้างไปหลายชั่วอายุคน

ที่อยู่ : Piazza del Duomo, 20122 Milano MI, อิตาลี อิตาลี
ความสูง : 107 ม. สภาตึกสูงและที่อยู่อาศัยในเมือง
โทรศัพท์ : +39 02 7202 2656
เจ้าของ : Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano
รูปแบบสถาปัตยกรรม : สถาปัตยกรรมกอทิก, สถาปัตยกรรมกอทิกแบบอิตาลี
สถาปนิก : โดนาโต ดันเจโล บรามันเต, Pellegrino Tibaldi