เมืองฟลอเรนซ์ หรือ ฟิเรนเซ

ในช่วง ค.ศ. 1865-1870 ฟิเรนเซก็เคยได้เป็นเมืองหลวงของอิตาลีมาก่อน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอาร์โน ในช่วงยุคกลางเมืองนี้ถือเป็นเมืองแห่งการค้าและเรื่องเงินทองอย่างแท้จริง นอกจากนี้ถือว่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะและสถาปัตยกรรม ในยุคกลางที่ว่าเมืองนี้ถูกรู้จักในชื่อว่าเอเธนส์ใจกลางเมืองเก่าด้วย ถือว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานไม่แพ้กัน