หอนาฬิกาบิกเบน ( Bigben )

หอนาฬิกา
หอนาฬิกา

หอนาฬิกาบิกเบน หนึ่งในสัญลักษณ์ที่รู้จักมากที่สุดของสหราชอาณาจักร อันที่จริงหอนาฬิกานี้ชื่อว่า หอเอลิซาเบธ (Elizabeth Tower) แต่ทุกคนมักจะรู้จักกันดีในชื่อของ บิกเบน (Big Ben) มากกว่าเป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ (Clock Tower, Palace of Westminster) ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกานี้ถูกสร้างหลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส์ แบร์รี เป็นผู้ออกแบบหอนาฬิกาเป็นสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย (victorian gothic) ชื่อหอเอลิซาเบธตั้งขึ้นเพื่อฉลองพระราชพิธีพัชราภิเษก หรือพระราชพิธีมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง มีความสูงทั้งหมด 96.3 เมตร โดยในช่วง 61 เมตรแรก เป็นอาคารก่อด้วยอิฐ บุด้วยหิน ส่วนที่สูงจากนั้นเป็น ยอดแหลมทำด้วยเหล็กหล่อ ตัวหอตั้งอยู่บนฐานกว้าง 15 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 3 เมตร อยู่ใต้ดินลึก 7 เมตร ตัวหอทั้งหมดหนักโดยประมาณ 8,667 ตัน โดยที่ตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตร เนื่องจากสภาพดินในขณะที่มีการก่อสร้างหอ ทำให้ตัวหอค่อนข้างเอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 220 มิลลิเมตรหลายคนเข้าใจว่าบิกเบนเป็นชื่อหอนาฬิกาประจำรัฐสภาอังกฤษ แต่แท้ที่จริงแล้ว บิกเบนเป็นชื่อเล่นของระฆังใบใหญ่ที่สุด หนักถึง 13,760 กิโลกรัม ซึ่งแขวน ไว้บริเวณช่องลมเหนือหน้าปัดนาฬิกา ทั้งนี้มีระฆังรวมทั้งสิ้น 5 ใบ โดย 4 ใบจะถูกตีเป็นทำนอง ส่วนบิกเบนจะถูกตีทุกๆ 15 นาทีจะเป็นเสียงระฆังเล็ก พอครบชั่วโมงก็จะตีระฆังเล็กตามด้วยเสียงระฆังใหญ่ ตามจำนวนที่เข็มสั้นชี้บอกชั่วโมงา ทว่าคนส่วนใหญ่กลับใช้ชื่อบิกเบนเรียกตัวหอทั้งหมดตัวนาฬิกาบิกเบน ตั้งอยู่บนหอมีมีบันไดขึ้นไป 293 ขั้น หน้าปัดของนาฬิกาบิ๊กเบนนี้ มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือ เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เมตร เข็มยาวยาว 4.3 เมตร เข็มสั้น 2.7 เมตรด้านล่างของหน้าปัดทั้งสี่ด้าน มีภาษาละตินเขียนไว้ว่า “Domine salvan fac Reginam nostrum Victorian primam” แปลว่า ” ขอพระเจ้า ทรงคุ้มครองสมเด็จพระราชินีวิคตอเรียที่ 1 ด้วยเทอญ” ระฆังตีหนัก 14 ตัน เดินด้วยกำลังเครื่องจักรไฟฟ้า ผู้สร้างคือ เอ็ดมัน เมคเกตต์ เดนิสัน เป็นนักกฎหมายที่มีชื่อสาเหตุที่เรียกว่านาฬิกาบิ๊กเบนนั้น มาจากการที่นายเบนจามิน ฮอลล์ หัวหน้าคุมงานติดตั้งระฆัง ผู้ที่มีร่างกายสูงใหญ่ จนเพื่อนให้ชื่อว่า “บิกเบน” discotecaesencial.com

โดยที่เขายืนขึ้นอภิปรายการตั้งชื่อเสียยืดยาว พอจบลงสมาชิกก็ตะโกนกันว่า “บิกเบน , บิกเบน…..” ที่ประชุมรู้สึกพอใจและเรียกติดปากมาเป็น บิกเบน จนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบัน หอนาฬิกาบิกเบนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของอาคารรัฐสภา (House of Parliament)
ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง อายุของหอนาฬิกากว่า 163 ปีนฬิกานี้เป็นนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดและมีความสำคัญมากที่สุดของโลกเพราะหอดูดาวที่เมืองกรีนิช ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมเวลามาตรฐานของโลกใช้เป็นเครื่องบอกเวลามาตรฐานผ่านทางสถานีวิทยุ บีบีซี ถ่ายทอดเสียงการตีบอกเวลาของนาฬิกาเรือนนี้ ให้ได้ยันไปทั่วโลก ไม่มีนาฬิกาใดอีกแล้ว ที่จะตีดังได้ยินทั่วโลกดังนาฬิกา ภายในหอนาฬิกาไม่เปิดให้สาธารณชนเข้าชม เว้นแต่สำหรับผู้ที่อาศัยใน ประเทศอังกฤษ จะต้องทำเรื่องขอเข้าชมผ่านสมาชิกรัฐสภาอังกฤษประจำท้องถิ่นของตน ถ้าเป็นเด็กต้องมีอายุเกิน 11 ปี จึงจะเข้าชมหอได้ สำหรับชาวต่างประเทศนั้นยังไม่อนุญาตให้ขึ้นไป