มหาวิหารซันมาร์โก

อิตาลี1-cibaomarketing

มหาวิหารซันมาร์โก เป็นวิหารที่ใหญ่และมีความสวยงามมาก ใครที่กำลังอยากไปเที่ยวอิตาลีต้องไปถ่ายภาพ ชมวิวที่นี่เลย อัครบิดรอาสนมหาวิหารนักบุญมาระโก หรือ มหาวิหารซันมาร์โก (อิตาลี: Basilica Cattedrale Patriarcale di San Marco, อังกฤษ: St Mark’s Basilica หรือ Saint Mark’s Basilica) เป็นอาสนวิหารโรมันคาทอลิก[1] ประจำเขตอัครบิดรเวนิสในประเทศอิตาลี สถาปัตยกรรมที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นแบบกอทิก มหาวิหารซันมาร์โกได้รับการเสกในปี ค.ศ. 1094

มหาวิหารซันมาร์โกที่เป็นตัวอย่างอันสำคัญของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ตั้งอยู่ที่จตุรัสซันมาร์โกติดและเชื่อมกับวังดยุกแห่งเวนิส เดิมตัวโบสถ์เป็นโบสถ์น้อยของประมุขผู้ครองเวนิส และมิได้เป็นมหาวิหารของเมือง แต่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1807 เป็นต้นมาบาซิลิกาก็เป็นที่นั่งของอัครบิดรแห่งเวนิส ตัวสิ่งก่อสร้างเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างอย่างงดงามประดับด้วยงานโมเสกแบบไบแซนไทน์ และ ประติมากรรมต่างที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ อำนาจ และ ความมั่งคั่งของเวนิส ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 ก็ได้รับสมญาว่า “Chiesa d’Oro” หรือ “โบสถ์ทอง”

สิ่งก่อสร้าง
ฐานะ อาสนวิหาร บาซิลิกา
นิกาย โรมันคาทอลิก
เสก ค.ศ. 1094
ที่ตั้ง เวนิส ประเทศอิตาลี
ประเทศ Flag of Italy.svg ประเทศอิตาลี
การก่อสร้าง
สร้างเสร็จ ค.ศ. 1617
แบบสถาปัตยกรรม ไบแซนไทน์ กอทิก
ทางเดินกลาง 76.50 เมตร
อื่นๆ โดมภายนอกสูง 43 เมตร ภายใน 28.15 เมตร