บันไดสเปน (Spanish Steps)

บันไดสเปน (Spanish Steps)

Spanish Steps หรือบันไดสเปนเป็นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป ซึ่งได้รับการตกแต่งสวยงามและล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมแกะสลักอันงดงามอันเป็นเอกลักษณ์แบบโรมันของกรุงโรม รวมทั้งสถานที่จัดงานอีเว้นท์สำคัญๆหลายๆงานในช่วงที่ผ่านมา เช่น งานแสดงแฟชั่น บันไดสเปน อันโด่งดังของอิตาลีแห่งนั้นเหตุผลที่ช…