ปราสาทซันตันเจโล (Castel Sant’Angelo)

ปราสาทซันตันเจโล (Castel Sant’Angelo)

ปราสาทซันตันเจโล (Castel Sant’Angelo “ปราสาทนักบุญทูตสวรรค์”) เป็นอาคารทรงกระบอกในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของนครรัฐวาติกันราว 700 เมตร ก่อสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิฮาดริอานุสแห่งโรมัน ราว ค.ศ. 134 ถึง 139 เพื่อใช้เป็นสุสานของพระองค์และพระราชวงศ์ ต่อมาอาคารนี้ได้ถูก…