ประเพณีการแต่งงานของชาวอิตาเลี่ยน

ประเพณีการแต่งงานของชาวอิตาเลี่ยน

“ Delighting cookie dance ” โดยปกติแล้ว ประชาชนอิตาลีส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก นอกจากนั้นจะมีโปรแตสแตนท์ และมุสลิมอยู่บ้าง การแต่งงานของชาวอิตาลีจะเน้นที่เรื่องอาหารเป็นหลัก อาหารที่สื่อถึงความโชคดีจะประกอบด้วย ขนมปังเกลียวทอดโรยแป้งและน้ำตาลที่เรียกว่า ‘ Bow ties ’ และลูกอมอัลมอ…