พบตาลปัตร รอยมือเท้าบนผ้าครูบาศรีวิชัย อายุร่วม 100 ปี

พบของหายาก ตาลปัตรล้านนา -รอยมือเท้า บนผืนผ้า อายุร่วม 100 ปี ของครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ที่ครั้งเดินทางมาบูรณะพระธาตุเจ้าวัดลี ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ล่าสุดเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี) เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ชื่นชมบารมี ภาพเขียนรอยเท้าและรอยฝ่ามือ รวมทั้งตาลปัตรของคร…