อาสนวิหารฟลอเรนซ์ (Florence Cathedral)

อาสนวิหารฟลอเรนซ์

อาสนวิหารฟลอเรนซ์ (Florence Cathedral) หรือชื่อเต็มคือ อาสนวิหารซันตามาเรียแห่งฟลอเรนซ์ (Cattedrale di Santa Maria del Fiore) เป็นอาสนวิหารประจำอัครมุขนายกแห่งฟลอเรนซ์ ตั้งอยู่ที่เมืองฟลอเรนซ์ มณฑลฟลอเรนซ์ แคว้นทัสกานี ประเทศอิตาลี สร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13 ออกแบบโดยฟีลิปโป บรูเนลเลสกี ด้านหน้าโบสถ์ประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนสีขาว เขียว และชมพู

อาสนวิหารแห่งนี้ใหญ่เป็นลำดับที่ 4 ของทวีปยุโรป รองจากมหาวิหารนักบุญเปโตร มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพง และอาสนวิหารมิลาน มีความยาว 153 เมตร และฐานของโดมกว้างถึง 90 เมตร

สิ่งก่อสร้าง
ฐานะ อาสนวิหาร
นิกาย โรมันคาทอลิก
ก่อตั้ง ค.ศ. 1436
ที่ตั้ง ฟลอเรนซ์
ประเทศ อิตาลี ประเทศอิตาลี
การก่อสร้าง
สร้างเสร็จ ค.ศ. 1436
แบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา-กอทิกแบบอิตาลี
สูง 114.5 เมตร (376 ฟุต)
ขนาด ยาว 153 เมตร (500 ฟุต)
ผู้ออกแบบ/ตกแต่ง
สถาปนิก ฟีลิปโป บรูเนลเลสกี