เมืองฟลอเรนซ์ หรือ ฟิเรนเซ

เมืองฟลอเรนซ์ หรือ ฟิเรนเซ

ในช่วง ค.ศ. 1865-1870 ฟิเรนเซก็เคยได้เป็นเมืองหลวงของอิตาลีมาก่อน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอาร์โน ในช่วงยุคกลางเมืองนี้ถือเป็นเมืองแห่งการค้าและเรื่องเงินทองอย่างแท้จริง นอกจากนี้ถือว่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะและสถาปัตยกรรม ในยุคกลางที่ว่าเมืองนี้ถูกรู้จักในชื่อว่าเอเธนส์ใจกลางเมืองเก่าด้วย ถือว่าเป็น…

Venice (Venezia) – เมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลีที่รู้จักกันในประวัติศาสตร์ศิลปะและคลองที่มีชื่อเสียงระดับโลก

Venice (Venezia) – เมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลีที่รู้จักกันในประวัติศาสตร์ศิลปะและคลองที่มีชื่อเสียงระดับโลก

เวนิส ได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายน้ำ (City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges), และ เมืองแห่งแสงสว่าง (The City of Light) เป็นเมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เมืองเวนิส ถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จำนวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่ง…

โคลอสเซียม (Colosseum)

โคลอสเซียม (Colosseum)

โคลอสเซียม หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นสนามกีฬากลางแจ้งที่ใหญ่โตแอนด์มโหฬารที่สุดในสมัยโบราณค่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ.72 โดยจักรพรรดิเวสปาเซียน รูปทรงโค้งเป็นวงกลม ก่อด้วยอิฐและหินขนาดใหญ่ วัดโดยรอบ ยาว 527 เมตร สูง 57 เมตร มี 4 ชั้น จุคนได้ถึงประมาณ 80,000 คนเลยทีเดียวว มีการออกแบบทางระบายน้ำเพื่อไม…