ประเพณีการแต่งงานของชาวอิตาเลี่ยน

ประเพณีการแต่งงานของชาวอิตาเลี่ยน

“ Delighting cookie dance ” โดยปกติแล้ว ประชาชนอิตาลีส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก นอกจากนั้นจะมีโปรแตสแตนท์ และมุสลิมอยู่บ้าง การแต่งงานของชาวอิตาลีจะเน้นที่เรื่องอาหารเป็นหลัก อาหารที่สื่อถึงความโชคดีจะประกอบด้วย ขนมปังเกลียวทอดโรยแป้งและน้ำตาลที่เรียกว่า ‘ Bow ties ’ และลูกอมอัลมอ…

วัฒนธรรมอิตาลี

วัฒนธรรมอิตาลี

อิตาลีมีวัฒนธรรมที่คล้ายคนเอเชียโดยให้ความเคารพนับถือผู้สูงอายุ การแสดงความเคารพและให้เกียรติผู้สูงอายุถือเป็นมารยาทที่ชาวอิตาเลียนชื่นชมมาก การมอบดอกไม้ที่เป็นการแสดงความยินดีหรือขอบคุณเมื่อได้รับเชิญเป็นแขกควร ให้เป็นช่อที่จำนวนเป็นเลขคู่ในการทักทายกับชาวอิตาเลียนที่ยังไม่คุ้นเคยควรให้คำ “Signore”…