คลองใหญ่ (Canal Grande)

คลองใหญ่

คลองใหญ่ (Canal Grande,Canal Grando) อดีตเรียก กานาลัซโซ (Canalazzo) เป็นคลองสายหนึ่งในเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ปัจจุบันคลองสายนี้ยังคงเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญของเมือง มีระบบขนส่งมวลชนทางน้ำได้แก่ เรือโดยสารเรียกว่าวาโปเรตตีและบริการเรือโดยสาร (water taxi) นอกจากนี้ยังมีเรือกอนโดลา ซึ่งเป็นเรือท้องถิ่นสำหรับให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

คลองใหญ่มีความยาว 3.8 กิโลเมตร กว้าง 30-90 เมตร และมีความลึกเฉลี่ย 5 เมตร ตัวคลองเข้าสู่ลากูนเวนิสไหลผ่านใจกลางเมืองเวนิสในลักษณะคล้ายรูปตัวเอส (S) กลับหัว ปากคลองเริ่มต้นบริเวณหน้าสถานีรถไฟเวเนเซียซันตาลูเซีย (Stazione di Venezia Santa Lucia) ไหลทะลุออกปลายคลองบริเวณแอ่งซันมาร์โกเชื่อมคลองจูเดกกา (Canale della Giudecca) ตลอดสองฝั่งคลองสามารถพบอาคารที่มีสถาปัตยกรรมงดงามที่เป็นมรดกสรรสร้างมาตั้งแต่ยุคสาธารณรัฐเวนิสเรืองอำนาจ