โรมันฟอรัม (Roman Forum)

Roman Forum1

ในยุคที่รุ่งเรืองสูงสุดจักวรรดิ์โรมันครอบครองพื้นที่ 2.5 ล้านตารางไมล์ (6.5 ล้านตารางกิโลเมตร) แต่ศูนย์กลางของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่นี้คือโรมันฟอรัม ซึ่งปัจจุบันเป็นเพียงซากปรักหักพังที่บ่งบอกถึงพลังอำนาจของจักรพรรดิ์และกองทัพอันน่าเกรงขามในยุคโบราณ

ถึงแม้ว่าตัวโรมันฟอรัมเองนั้นจะมีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่คุณอาจเดินผ่านอัญมณีทางโบราณคดีไปได้โดยไม่รู้ตัว สิ่งปลูกสร้างนี้อาจมีข้อมูลประกอบไม่เพียงพอเท่าที่ควรจะเป็น แต่คุณสามารถรับอุปกรณ์ให้เสียงบรรยายซึ่งคิดค่าบริการเพียงเล็กน้อยได้จากบูธให้บริการข้างซุ้มประตูแห่งติตุส ซึ่งอยู่ใกล้กับโคลอสเซียม

Roman Forum

จุดสนใจใกล้กับฟอรัมได้แก่เสาด้านหน้าของวิหารแซทเทิร์น (ตั้งอยู่ปลายสุดด้านตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่) ซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในกลุ่มสิ่งปลูกสร้างในที่นี้ และซุ้มประตูหินอ่อนแห่งเซปติมุส เซเวรุสซึ่งสร้างในปี ค.ศ. 203 เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของจักรพรรดิ์ที่มีต่อชาวปาร์เธียน จุดเด่นอีกแห่งที่ได้รับความนิยมก็คือซุ้มประตูแห่งติตุส (ศตวรรษที่ 1) วิหารแห่งเวสตาและโบสถ์ซานติลูคา เอ มาร์ตินา (ทั้งสองแห่งเป็นสิ่งปลูกสร้างสมัยศตวรรษที่ 7) แต่ภายในสถานที่นี้มีอนุสรณ์สถานกระจัดกระจายอยู่นับร้อยแห่ง มีบางแห่งที่ผู้คนอาจไม่ค่อยได้ยินชื่อแต่ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชม เช่น พื้นโมเสคหินอ่อนสีภายในคูเรีย จูเลีย ซึ่งเป็นอาคารที่บรรดาวุฒิสมาชิกใช้เป็นที่อภิปราย

ในการไปเยี่ยมชมฟอรัมขอแนะนำให้วางแผนไปชมคู่กับโคลอสเซียม เนื่องจากค่าผ่านประตูจะรวมทั้งสองสถานที่ (ตลอดจนเนินเขาปาลาทีน) บัตรเข้าชมนี้มีอายุสองวัน ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้เวลาชมสถานที่ต่างๆ ได้อย่างละเอียด แต่โปรดทราบว่าฟอรัมจะเปิดถึง 18.00 น. ในฤดูร้อนและเปิดถึง 13.00 น. ในวันอาทิตย์ ภายในสถานที่นี้มีร่มเงาให้หลบแดดน้อย ดังนั้นขอแนะนำให้เตรียมทาโลชันกันแดดไว้ด้วย