พบตาลปัตร รอยมือเท้าบนผ้าครูบาศรีวิชัย อายุร่วม 100 ปี

รอยมือรอยเท้าศรีวิชัย
รอยมือรอยเท้าศรีวิชัย

พบของหายาก ตาลปัตรล้านนา -รอยมือเท้า บนผืนผ้า อายุร่วม 100 ปี ของครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ที่ครั้งเดินทางมาบูรณะพระธาตุเจ้าวัดลี ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ล่าสุดเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี) เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ชื่นชมบารมี ภาพเขียนรอยเท้าและรอยฝ่ามือ รวมทั้งตาลปัตรของครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ยังคงเป็นวัตถุโบราณที่ทรงคุณค่า ที่ทางวัดลี ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี)

หลังท่านเจ้าคุณวิมลญาณมุนี(ครูบาบุญชื่น) เจ้าอาวาสวัดลี รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา ได้เก็บรักษา รอยมือรอยเท้าและตาลปัตรของครูบาเจ้าศรีวิชัย หรือพระนักบุญแห่งล้านนา  หลังจากที่ท่านได้เดินทางมาร่วมบูรณะวัดลีที่เป็นวัดร้างมาก่อนจนสร้างเสร็จปี พ.ศ.2466 แล้วได้ประทับรอยมือรอยเท้าข้างซ้ายไว้บนผืนผ้า และมอบตาลปัตรที่ทำด้วยใบตาลแบบศิลปะล้านนา ให้เป็นที่ระลึกแก่เจ้าอาวาสวัดลีไว้ และได้สืบทอดรักษาไว้จากรุ่นสู่รุ่น นำมาเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เวียงพยาว(วัดลี)เพื่อให้ ผู้คนทั่วไปได้มาดูชมเพราะถือเป็นทรัพย์วัตถุ ศิลปะ โบราณ ล้านนา มีคุณค่า ทางด้านจิตใจ ประเมินค่ามิได้  มีอายุร่วม 100 ปี ที่หาดูได้ยากยิ่ง มีเพียงแห่งเดียวในวัดลีของจังหวัดพะเยาจากการสำรวจดูพบว่ารอยมือ รอยเท้าของครูบาเจ้าศรีวิชัยนั้น ประทับบนผืนผ้าขาวที่ทอด้วยมือแบบคนโบราณ โดยมีรอยฝ่ามือข้างซ้าย และรอยเท้าข้างซ้าย ประทับลงบนผืนผ้าด้วยน้ำหมึกสีดำ  ขนาดกว้างx ยาว  ประมาณ20x 30 นิ้ว และนำมาใส่กรอบไว้ตั้งไว้บนตู้ใส่ตาลปัตร ของครูบาเจ้าศรีวิชัยและถือว่าเป็นรอยมือรอยเท้าที่หาดูได้ยากยิ่งคาดว่ามีเพียงแห่งเดียวในวัดหวัดพะเยา นอกนั้นพบว่ามีตาลปัตร (ของครูบาเจ้าวิชัย )ที่พระสงฆ์ใช้ มีลักษณะด้ามเป็นหวายที่น้ำตาลและใบพัดทำด้วยใบตาลถักเป็นรูปใบพัดตาลปัตร แบบศิลปะล้านนา มีการลงรักปิดทองเหลืองอร่าม

โดยตาลปัตร  ครูบาเจ้าศรีวิชัยมอบให้ครูบาแก้ว เจ้าอาวาสวัดลี ซึ่งเป็นลูกศิษย์ รุ่น ก่อน ปี พ.ศ.2465  จนถึงปัจจุบัน ท่านเจ้าคุณพระวิมลญาณมุนีเจ้าอาวาส  รูปปัจจุบันเก็บรักษาไว้  ตั้งอยู่ในตู้ไม้สักภายในพิพิธภัณฑ์เวียงพยาว(วัดลี) ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา และทางพิพิธภัณฑ์เปิดให้ดูชมทุกวันฟรีพระปฤษฏี ปัญญาวุโธ ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์เวียงพยาว กล่าวว่า  ทางท่านเจ้าคุณพระวิมลญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดลี รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา   ได้เป็นผู้ เก็บรักษาไว้มาจากครูบาแก้วและครุบาแก้วมูล อดีตเจ้าอาวาสวัดลี จากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันทางท่านเจ้าคุณพระวิมลญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดลี รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยาได้เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เวียงพยาว(วัดลี) ร่วมกับตาลปัตรของครูบาเจ้าศรีวิชัยที่มีอายุ 96 ปี สำหรับรอยมือรอยเท้าครูบาเจ้าศรีวิชัยนั้นท่านได้ประทับไว้ให้ขณะที่ท่านมาบูรณะวัดลีที่เป็นวัดร้างมาก่อนจนเสร็จแล้วก็ได้ประทับรอยมือรอยเท้าข้างซ้ายไว้กับลูกศิษย์หรือครูบาแก้วจนถึงรุ่นพระวิมลญาณมุนี(ครูบาบุญชื่น) เจ้าอาวาสวัดลี  ไว้เป็นที่ระลึกพร้อมกับมอบตาลปัตรไว้เมื่อปี พ.ศ.2466  จนกระทั่งได้รับการสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันนำมาเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เวียงหยาว(วัดลี)